Termes d’ús

TERMES D’ÚS

Termes i condicions d’ús

Aquest document defineix i estableix els termes i les condicions per a l’ús del portal i els seus dos llocs web: turismebergueda.com i butlleti.net. Llegeixi-ho acuradament. Si vostè no està d’acord amb la nostra filosofia, li sol·licitem que no utilitzi el lloc, ni els serveis que aquí s’hi troben.

En aquest portal es pot revisar, actualitzar, ampliar, millorar o modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment. Per tant, li suggerim que visiti la pàgina amb freqüència i que revisi aquests termes i condicions perquè sàpiga quins són les seves obligacions amb nosaltres. Utilitzem el terme “usuari” per referir-nos a tots els individus i/o entitats que ingressen al nostre lloc d’Internet per algun motiu.

Ús de material

Els textos, gràfics, imatges, icones, botons, programari i altre material, que trobi a la pàgina, està protegit per les lleis de drets d’autor, marques comercials i altres lleis, a nivell internacional. Tot el material és de propietat, del seu propietari, dels seus proveïdors de contingut, o dels oferents de serveis. L’ús no autoritzat del material pot violar els drets d’autor, les lleis que protegeixen les marques registrades i altres lleis.

Com utilitzar el portal en forma correcta?

Els usuaris poden fer servir aquest portal per a la seva informació turística sobre el Berguedà. Poden deixar els seus comentaris en cada una de les publicacions i pàgines, sempre amb educació i respecte. També es poden subscriure per a rebre periòdicament el Butlletí amb notícies i informacions.
No poden utilitzar el lloc per transmetre, distribuir, guardar o destruir material:
(a) en la violació de qualsevol llei o regulació aplicable,
(b) en una forma que pugui infringir els drets d’autor, les marques registrades, o qualsevol altra propietat intel·lectual, violar la privadesa o un altre dret personal, i
c) que sigui difamatori, obscè, abusiu, lesionador, o poc respectuós.

Renúncia a les conseqüències dels danys causats

Sota cap circumstància, el propietari del portal, els seus proveïdors de serveis, o qualsevol persona esmentada en aquest lloc d’Internet, serà responsable de danys, sense importar que es produeixin com a resultat de l’ús, o de la incapacitat d’ús del lloc i del material, ja sigui per concepte d’error, interpretació o qualsevol altra teoria legal, així la companyia estigui avisada o no, de la possibilitat d’aquest dany.

Enllaços a altres llocs

La pàgina conté enllaços (links) a llocs web d’altres persones i serveis. Aquests enllaços són proporcionats com un benefici addicional per a vostè, no obstant això, nosaltres no assumim cap responsabilitat per la qualitat ni el contingut dels mateixos. El propietari d’aquest portal no es fa responsable pel contingut de l’enllaç a llocs d’altres persones o empreses i no exerceix cap representació del contingut o exactitud dels materials en aquestes pàgines. Si vostè accedeix a aquests enllaços, ho fa sota el seu propi risc.

Els banners

Aquest portal no té finalitat lucrativa. Tant els enllaços com els banners seran com a intercanvi amb els llocs webs que es refereixin. Aquest intercanvi serà proporcional i semblant al que hauran de publicar als seus llocs webs els interessats, o bé es podrà suplir per un donatiu com a col·laboració i que es destinarà a les despeses d’estructura i manteniment del portal.

Els banners tenen una mida de 250 x 100 pixels, un cop s’assoleixi la cobertura ideal es mostraran rotativament. El contingut dels banners és de responsabilitat exclusiva del propietari del servei anunciat. Cada banner portarà l’enllaç a un altre lloc web.